Jako wyspecjalizowany zespół doradczy podpowiadamy i tłumaczymy, w oparciu o przejrzyste kryteria porównawcze, dlaczego warto zainwestować w wybrane projekty inwestycyjne w nieruchomości z atrakcyjną stopą zwrotu, tak aby zachować maksimum bezpieczeństwa przy optymalnych korzyściach z inwestycji.

Dlaczego my?

Analizujemy – umiemy liczyć
i wiemy na co zwracać uwagę
Prowadzimy klientów często przez kilka inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej
Mówimy jak jest, przedstawiamy przejrzyście najlepsze oferty rynkowe opierając się na faktach
Dostarczamy wsparcie
prawne i biznesowe

Condostrada.pl to wyspecjalizowany zespół ekspertów, skoncentrowany wokół najlepszych w Polsce inwestycji rynku nieruchomości z atrakcyjną stopą zwrotu. Z szerokiej puli już istniejących, czy też  powstających projektów condo i aparthotelowych, wybieramy te najlepsze. W naszej ofercie znajdują się tylko takie inwestycje, które otrzymały należne rekomendacje naszych analityków oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez dział prawny. W oparciu o przejrzyste i obiektywne kryteria porównawcze doradzamy i tłumaczymy dlaczego warto zainwestować w jedne projekty condohotelowe, a wobec których należy zachować daleko idącą ostrożność. Rosnąca popularność tego typu inwestycji, szeroka oferta, rozbieżne interesy banków, instytucji finansowych powodują często powstawanie chaosu informacyjnego lub bardziej czy mniej racjonalnych prognoz i opinii.  Wobec takiej sytuacji nasi Klienci zostają wyposażeni w rzetelną wiedzę ułatwiającą podjęcie właściwych decyzji. Wielu z nich, po pozytywnych doświadczeniach i efektach finansowych, inwestuje z nami powtórnie w kolejne projekty. Dołącz do nich i inwestuj razem z nami! Zapraszamy.

Jak dobieramy inwestycje do naszej oferty?

01Rozeznanie rynku
02Zebranie ofert
03Analiza zebranych danych
04Wybór inwestycji

Na bieżąco śledzimy rynek condo w Polsce, czyli inwestycji w nieruchomości na wynajem z atrakcyjną stopą zwrotu. Mamy kontakt z deweloperami, inwestorami, rynkiem turystycznym. Branżowa prasa, konferencje, spotkania B2B, raporty analityczne to również nieocenione źródło wiedzy. Bardzo cenimy sobie rozmowy z aktywnymi inwestorami, którzy dostarczają nam informacji „z drugiej strony kurtyny”.

Nasza optyka to punkt widzenia Inwestora/Klienta – w pierwszej kolejności oceniamy poziom bezpieczeństwa inwestycji, porównujemy skalę symetrii i zabezpieczeń prawnych umów, niezbędnych w procesie zakupowym. Oprócz formalnoprawnych rozwiązań, analizujemy aspekty biznesowe – od atrakcyjności lokalizacji i mikrolokalizacji poprzez wiarygodność podmiotu, który stoi za inwestycją, zależności deweloper – operator, współczynnika powierzchni części noclegowej do tzw. benefitowej (jakie atrakcje, możliwości daje sam obiekt oprócz noclegów), poziomu doświadczenia operatora, itd.

Kolejny punkt to porównanie parametrów samej oferty – od atrakcyjności stopy zwrotu, po minimalizację kosztów, które ponosi Kupujący, zabezpieczeń indeksacji stawek czynszu, warunków pobytów właścicielskich i kilka innych niuansów.

Po analizie powyższych parametrów zostaje jeszcze jeden bardzo ważny czynnik – poziom cenowy i związana z tym analiza marży deweloperskiej w kontekście perspektywy na wzrost samej nieruchomości. Oczywiście sam poziom cenowy w oderwaniu od otoczenia i aspektów biznesowych na niewiele się przydaje. Wszystkie te elementy należy rozpatrywać łącznie, kładąc nacisk na najbardziej krytyczne wskaźniki, tak aby Klient zarabiał nie tylko na pobieranym czynszu, ale też wzroście samej nieruchomości w możliwie krótkim okresie. Do takiego rankingu mają dostęp nasi partnerzy biznesowi i Klienci. Wówczas wybór jest zdecydowanie łatwiejszy i charakteryzuje się większym poziomem świadomości i bezpieczeństwa.

Umowy podpisywane są z poszczególnymi operatorami/deweloperami,  tak aby nasz Klient miał identyczne warunki i dostęp do oferty, korzystając jednocześnie i dodatkowo z naszych podpowiedzi i analiz przeglądu całego rynku w Polsce.