Condostrada wobec rekomendacji KNF, UOKiK i kampanii społecznej oczarowani.pl

Condostrada.pl podobnie jak KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, UOKIK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Ministerstwo Rozwoju Inwestycji uważa, że każda osoba planująca inwestycje powinna posiadać wiedzę niezbędną do podjęcia najlepszej dla siebie decyzji.

Condostrada.pl zachęca swoich klientów do zapoznania się z profesjonalną kampanią oczarowani.pl, poszerzającą wiedzę o inwestowaniu w condo i aparthotele.

Condostrada od początku swojej działalności chroni  klientów przed nieuczciwymi developerami, przed złymi projektami inwestycyjnymi na rynku condo i aparthoteli. Nasz zespół specjalistów w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości ciągle poszerza wiedzę niezbędną do tego, by wszelkie ryzyka inwestycyjne poprawnie zdiagnozować, opisać i obiektywnie przedstawiać klientowi.

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, jesteśmy przekonani, że świadome, przemyślane i poparte obiektywną wiedzą inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów na lokowanie środków, a parametr spodziewanego zwrotu  z inwestycji w korelacji z ryzykiem inwestycyjnym jest naszym zdaniem najlepszy. Warto jednak być rozsądnym inwestorem, by wszelkie ryzyka zminimalizować lub świadomie je podejmować.

Tam, gdzie mamy do czynienia z inwestowaniem, niewątpliwie mamy też do czynienia z ryzykiem. Na szeroko pojętym rynku inwestycyjnym, bez względu na to, czy mówimy o rynku kapitałowym, czy o rynku nieruchomości jest pewna generalna zasada, że im wyższy spodziewany zysk tym potencjalnie większe ryzyko.

Rzetelny partner w inwestowaniu

Condostrada posiada w swojej ofercie inwestycje dokładnie sprawdzone. Poprzez tę weryfikację zbudowała i nadal buduje swoją markę na rynku firm zajmujących się przedstawianiem potencjalnym inwestorom takich inwestycji.

Inwestycje w nieruchomości są obarczone ryzykiem, jak wszystkie inne decyzje finansowe. Wszyscy powinni być tego świadomi.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy przedstawią Ci w obiektywny sposób zalety i wady każdego przedsięwzięcia oraz doradzą i podpowiedzą,  które inwestycje na rynku condohoteli czy aparthoteli są ich zdaniem najlepsze, czyli takie gdzie korelacja między spodziewanym zwrotem a potencjalnym ryzykiem jest najlepsza.  Nie zawsze to, co daje potencjalnie najlepszy zwrot jest najlepszą inwestycją ale też nie każda inwestycja, która ma najniższy potencjalny zwrot jest inwestycją najbezpieczniejszą.

Jak się przygotować do wyboru najlepszej inwestycji, na co zwrócić uwagę, jakie istotne parametry muszę zanalizować, podejmując decyzję o przeznaczeniu moich środków finansowych? Bo należy pamiętać, że jakiekolwiek „inwestowanie” to zawsze znaczy poddawanie swoich pieniędzy mniejszemu lub większemu ryzyku.

Byś podjął najlepszą dla Ciebie decyzję i wybrał właściwą inwestycję – dowiedz się wszystkiego od naszych specjalistów, zadając wszystkie istotne dla Ciebie pytania, dotyczące takich obszarów jak:

  • mikrolokalizacja inwestycji
  • otoczenie biznesowe
  • kto stoi za inwestycją – z kim masz do czynienia od strony:

– developera

– operatora

  • status prawny inwestycji
  • rozwiązania biznesowe ujęte w treści umów
  • długoterminowa strategia na prowadzenie inwestycji

Mikrolokalizacja

O atrakcyjności lokalizacyjnej danej inwestycji może decydować wiele szczegółów i niuansów, nie zawsze oczywistych na dany moment w czasie. Na pewno nie należy sugerować się wyłącznie bieżącym statusem, wyglądem placu budowy czy najbliższym ruchomym otoczeniem. Kluczowa jest wiedza, jak bliski krajobraz będzie wyglądał w nieodległej perspektywie, czy i jakie będzie sąsiedztwo. Kluczowe jest tzw. otoczenie strategiczne oceniane na średnioterminowej osi czasu i to w odniesieniu do charakteru obiektu – jeżeli mowa o obiekcie o funkcji mocno wypoczynkowej – to parametr np. natężenia ruchu trzeba oceniać we właściwej proporcji, inaczej niż w odniesieniu do inwestycji o profilu stricte biznesowym. Podobnie ma się rzecz w przypadku odległości od atrakcji turystycznych. Czasem popełnia się błąd w rozumowaniu, przypisując negatywny wydźwięk projektom, wokół których powstają inne podobne obiekty. A przecież taka sytuacja może mieć zgoła inne, pozytywne skutki w postaci kreowania atrakcyjnej podaży i oferty danego obszaru turystyczno – biznesowego. Czasem, wydawałoby się, mało atrakcyjne na dzień dzisiejszy miejsce (a przez to nieprzecenione), może zamienić się niebawem w całkiem atrakcyjną, pożądaną lokalizację. Potrzebna jest wiedza i minimum wyobraźni, w tym analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki istnieje. Przyda się również informacja, kto jest właścicielem działek sąsiednich i jakie są wobec nich plany inwestycyjne.

Status prawny

Takie fakty i wiedza czy deweloper jest właścicielem działki z uregulowanym statusem prawnym, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania sądowe, egzekucyjne bądź administracyjne oraz czy nie zostały zgłoszone roszczenia własnościowe w stosunku do nieruchomości są oczywistą koniecznością. To jest dla nas punkt wyjścia do dalszej analizy. Podobnie ma się rzecz odnośnie statusu prawnego pozwolenia na budowę obiektu pod inwestycję. Na ile decyzja jest prawomocna i czy nie została zaskarżona przez uprawniony podmiot.

Istotne w pozwoleniu na budowę jest to, czy obiekt będzie budynkiem zamieszkania zbiorowego (hotelem) czy też budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Bo to ma spore konsekwencje biznesowe. Jeżeli deweloper planuje budowę budynku przeznaczonego na komercyjny wynajem krótkoterminowy lokali (np. condohotelu i aparthotelu) to pozwolenie na budowę takiego budynku powinno być wydane na budowę budynku przeznaczonego na okresowy pobyt ludzi (budynku zamieszkania zbiorowego).

Czasem dochodzi do obejścia prawa, kiedy deweloper buduje budynek mieszkalny wielorodzinny, a następnie próbuje zmienić sposób jego użytkowania, w sytuacji gdy od początku jego zamiarem była realizacja obiektu, w którym lokale przeznaczone będą na krótkotrwały wynajem. Znane są takie przypadki. Szczególnie była to powszechna praktyka np. w Zakopanem. Należy mieć na uwadze, iż ww. zmiana sposobu użytkowania budynku, nie zawsze będzie dopuszczalna (np. ze względu na postanowienia obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy).

Jeśli budynek zostanie zakwalifikowany jako obiekt świadczący usługi hotelarskie, to powinien obowiązkowo zostać wpisany do stosownej ewidencji i spełniać określone wymogi. Brak ich spełnienia oraz pozostawanie poza ewidencją może przysporzyć później kłopotów. Przykładowo, Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 601 § 4 pkt 3 ust., że „kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Finansowanie

Tu dochodzi też czasem do sporych nieporozumień. Istnieje obiegowa opinia, że najlepiej jest, kiedy deweloper finansuje inwestycję wyłącznie z własnych środków. To rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, mogłoby się wydawać, że to sytuacja idealna. Ale jak wynika z praktyki, nie tylko rynku polskiego, jest mało prawdopodobne. Najczęściej finansowanie odbywa się przy stosownym udziale kapitału własnego i bankowego z uwzględnieniem kapitału inwestorów. I to jest naturalna, biznesowa sytuacja. Taki zdrowy split finansowania inwestycji ma tę zaletę, że terminowa realizacja inwestycji nie jest uzależniona wyłącznie od dynamiki i okresowości sprzedaży poszczególnych apartamentów. To znaczy, kiedy sprzedaż okresowo jest słabsza, to nie ma to wpływu na harmonogram robót, bo istnieje zabezpieczenie banku i głównego inwestora.

Oczywiste jest natomiast to, że im bardziej zaawansowana inwestycja, tym mniejsze ryzyko.

Podsumowanie - Indeks bezpieczeństwa inwestycji

Pozostałe parametry mające wpływ na bezpieczeństwo transakcji takie jak np. treść umów dzierżawy, najmu, doświadczenie operatorskie, przyjęty model biznesowy czy płynność inwestycji – zostaną omówione w następnej części.

Na potrzeby naszej działalności i interesów naszych klientów opracowaliśmy

Indeks Prawidłowości Inwestycji Condostrady (IPIC) –

indeks oparty o aspekty poruszone przy planowaniu inwestycji z punktu widzenia inwestora indywidualnego, uwzględniający wiedzę i doświadczenie specjalistów Condostrady.

Zachęcamy do kontaktu w celu wspólnego omówienia tego narzędzia analitycznego.

Zamów ofertę dopasowaną do twoich własnych potrzeb

Przed podjęciem poważnej inwestycji biznesowej warto zacząć od określenia swoich gustów, potrzeb i możliwości. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego i skorzystania z darmowej indywidualnie dobranej oferty opracowanej przez naszych specjalistów.

Przejdź do formularza

Powiązane artykuły