Podstawy inwestowania. Część 2. Kluczowe definicje

1. DYWERSYFIKACJA – „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”

Dywersyfikacja jest ściśle powiązana z ryzykiem. Aby ograniczyć ryzyko inwestuj np. w różnych krajach, inwestuj w różnych lokalizacjach, inwestuj w różne typy nieruchomości z gwarantowaną stopą zwrotu, inwestuj na różnych rynkach.

Ekonomiści wyróżniają między innymi dwa rodzaje ryzyka.

RYZYKO RYNKOWE – dotyczy całego rynku, może być spowodowane sytuacją ekonomiczną lub polityczną i co do zasady nie można go uniknąć.

RYZYKO NIESYSTEMATYCZNE – dotyczy np. indywidualnych spółek, branż, grup produktów i to ryzyko można skutecznie ograniczyć poprzez dywersyfikację.

2. INWESTYCJA: Inwestowanie oznacza nakład środków pieniężnych lub kapitału aby nabyć aktywa, które w przyszłości przyniosą zysk

Przykłady:

  • Condohotel inwestycyjny z gwarantowaną stopą zwrotu
  • Aparthotel Inwestycyjny z gwarantowaną stopą zwrotu
  • Apartament inwestycyjny z gwarantowaną stopą zwrotu
  • Apartament wakacyjny z gwarantowaną stopą zwrotu

Przykładem Inwestycji bankowej są np. lokaty, lokaty inwestycyjne, obligacje.

2. ZYSK I RYZYKO

Ryzyko oznacza niepewność odnośnie przyszłej stopy zwrotu oraz możliwość poniesienia straty.

Zysk oznacza stopę zwrotu z aktywów. Wyrażony może być procentowo względem zainwestowanej kwoty.

Zysk i ryzyko są ze sobą powiązane. Im wyższy spodziewany zysk, tym wyższe ryzyko towarzyszy inwestycji.

Poniżej zaprezentujemy Państwu długoterminowe ceny nieruchomości na rynku pierwotnym w Polsce wyrażona w cenie za m2 . Porównujemy cenę w roku 2006 z ceną tego samego m2 w roku 2018.

 

Łódź 2860 / 5211 117 550 zł zysku
Olsztyn 2640 / 5518 143 900 zł zysku
Poznań 3621 / 6447 141 300 zł zysku
Warszawa 5605 / 7965 118 000 zł zysku

4. HORYZONT CZASOWY

konsekwentne inwestowanie w długim okresie przynosi efekty głównie poprzez redukcję ryzyka. Korekty rynkowe, które są czymś zupełnie naturalnym i prędzej czy później pojawią się na każdym rynku i w każdej branży, w długim horyzoncie czasowym stają się zupełnie nieistotne. Krótkookresowe wahania oraz straty zostają zlikwidowane.

– Czerwonym okręgiem zaznaczyliśmy wielki kryzys amerykański w latach 30. XIX wieku, który jak widać w bardzo długim horyzoncie czasowym wydaje się drobną i zupełnie nieistotną korektą. Dlatego condostrada.pl  rekomenduje co najmniej 10-letni horyzont inwestycyjny.

W kolejnym wpisie z cyklu „Podstawy Inwestowania” omówimy więcej pojęć z zakresu podstaw ekonomii oraz poświecimy więcej czasu zagadnieniom dotyczącym strategii inwestycyjnej. Już dziś zapraszamy!

Zamów ofertę dopasowaną do twoich własnych potrzeb

Przed podjęciem poważnej inwestycji biznesowej warto zacząć od określenia swoich gustów, potrzeb i możliwości. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego i skorzystania z darmowej indywidualnie dobranej oferty opracowanej przez naszych specjalistów.

Przejdź do formularza

Powiązane artykuły